Lamoc - Tiệm vải sợi tự nhiên - Bán sỉ, bán lẻ vải Linen, Canvas, Mộc, Cotton, Khách sạn
How to care and preserve linen? Hotline How to care and preserve linen? Facebook How to care and preserve linen? Instagram How to care and preserve linen? Shopee
How to care and preserve linen?
How to care and preserve linen?
How to care and preserve linen?

Lamoc – Tiệm vải sợi tự nhiên, chốn chuyển giao dòng vải thuần mộc, vải canvas, vải đay & linen từ công xưởng đến tay khách hàng mua sỉ và mua lẻ.

Kế thừa nền tảng của doanh nghiệp buôn vải truyền thống với hơn 30 năm tuổi đời, Lamoc là một trong những cửa hàng đầu tiên ở Hà Nội tập trung phát triển chuyên biệt dòng vải sợi tự nhiên. Như cái tên Lamoc – Là Mộc chính là thứ mà chúng tôi muốn truyền tải và giữ gìn. Những gì mộc mạc nhất, bình dị nhất nhưng cũng là thiêng liêng nhất, trân quý nhất.

Nó được thể hiện một cách rất riêng và khác biệt qua chính những vị khách đã dùng vải sợi tự nhiên hơn nửa đời người. Mỗi lần họ đến, luôn có những câu chuyện thú vị được ở lại.

Tích lũy câu chuyện đời, đón dòng chảy của thời đại. Khởi nguyên đó đã tạo cảm hứng cho chúng tôi ở đây, để Lamoc sống & phát triển cùng Vải sợi tự nhiên.

How to care and preserve linen?
How to care and preserve linen?
How to care and preserve linen?
How to care and preserve linen?

Lamoc – Tiệm vải sợi tự nhiên, chốn chuyển giao dòng vải thuần mộc, vải canvas, vải đay & linen từ công xưởng đến tay khách hàng mua sỉ và mua lẻ.

Kế thừa nền tảng của doanh nghiệp buôn vải truyền thống với hơn 30 năm tuổi đời, Lamoc là một trong những cửa hàng đầu tiên ở Hà Nội tập trung phát triển chuyên biệt dòng vải sợi tự nhiên. Như cái tên Lamoc – Là Mộc chính là thứ mà chúng tôi muốn truyền tải và giữ gìn. Những gì mộc mạc nhất, bình dị nhất nhưng cũng là thiêng liêng nhất, trân quý nhất.

Nó được thể hiện một cách rất riêng và khác biệt qua chính những vị khách đã dùng vải sợi tự nhiên hơn nửa đời người. Mỗi lần họ đến, luôn có những câu chuyện thú vị được ở lại.

Tích lũy câu chuyện đời, đón dòng chảy của thời đại. Khởi nguyên đó đã tạo cảm hứng cho chúng tôi ở đây, để Lamoc sống & phát triển cùng Vải sợi tự nhiên.

How to care and preserve linen?
How to care and preserve linen?

New products

Lamoc’s Blog

Facts about the quality of linen

17/02/23

Facts about the quality of linen

According to many records, Linen (a fabric woven from natural flax fibers) was found in Southeast Europe about 30,000 years ago and is one of the oldest fabrics in the world. We don't know what European royalty lived like centuries ago, but we can use the fabric they used.

Applications
& Creativity

Sign up for

Full name

Phone number

Email

Products you are interested in:

Content

Bags